دشمنان خداوند درروز قیامت چه کسانی هستند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۳
حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند...
دشمنان خداوند درروز قیامت چه کسانی هستند؟
 

به گزارش ایران اسلامی، حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن ترین افراد نزد خداوند می‌باشند:

 

1. سقّارون (که آنها دروغگویان هستند).

 

2. خیّالون ( آنها متکبران هستند).

 

3.کسانی که کینۀ برادرانشان را در سینه نگه می‌دارند و چون آنان را ببینند به دروغ برای آنها قسم می خورند که دوستشان دارند.

 

4. کسانی که چون به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند درنگ نموده و کندی نمایند و چون به سوی شیطان و برنامه هایش خوانده شوند، بشتابند.

 

5. کسانی که هر وقت طمع دنیا بر آنها عرضه شود اگر چه بدان حقی نداشته باشند، ولی با قسم های خود آن را برای خویش حلال می کنند.

 

6. کسانی که راه می روند جهت سخن چینی در میان مردم.

 

7. کسانی که در میان دوستان تفرقه می اندازند.

 

8. و کسانی که برای بی گناهان لغزش و عیب می تراشند، آنها کسانی هستند که خداوند رحمان و عزوجل آنها را پلید می‌شمارد.

کد مطلب: 105236
مرجع : بهداشت نیوز