حذف فقر مطلق و بی کاری؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
اگرچه به جای توزیع آن میان دهک های فقیر به بیراهه رفت و توزیع آن به طور مساوی میان همه؛ از اغنیا گرفته تا فقیرترین فقرا، نتیجه ای جز هدررفت بیشتر پول نفت حاصل نکرد، ولی حداقل دولت ادعا می کرد استراتژی عدالت اجتماعی را پی می گیرد و اولویت های تخصیص بودجه به غلط یا درست از این استراتژی پیروی می کرد، اما توزیع پول نفت در لایحه ۱۳۹۷ نشان دهنده چه استراتژی و اولویتی است؟
حذف فقر مطلق و بی کاری؟
 
به گزارش پایگاه خبری ایرانی اسلامی:
ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ از جانب دولت و توجه مردم به چگونگی توزیع پول نفت میان نهادها و سازمان‌های مختلف، همگان را یاد شعار «نفت را بر سر سفره مردم بردن» می‌ اندازد. در دولت‌ های نهم و دهم تصور می‌شد راه برقراری عدالت اجتماعی از مسیر توزیع بخشی از پول نفت به‌طور مستقیم در میان مردم می‌گذرد.

اگرچه به‌ جای توزیع آن میان دهک‌ های فقیر (برای زنده‌ ماندن و تأمین حداقل‌های زندگی) به بیراهه رفت و توزیع آن به‌ طور مساوی میان همه؛ از اغنیا گرفته تا فقیرترین فقرا، نتیجه‌ ای جز هدررفت بیشتر پول نفت حاصل نکرد، ولی حداقل دولت ادعا می‌کرد استراتژی عدالت اجتماعی را پی می‌گیرد و اولویت‌های تخصیص بودجه به غلط یا درست از این استراتژی پیروی می‌کرد، اما توزیع پول نفت در لایحه ۱۳۹۷ نشان‌ دهنده چه استراتژی و اولویتی است؟

اگر حذف «فقر مطلق» و کاهش «بی‌کاری» را دو اولویت دولت بر اساس بیانات ریاست‌جمهور در هنگام ارائه لایحه به مجلس بدانیم، آن‌وقت باید بتوانیم با پاسخ به پرسش‌هایی نظیر موارد زیر ارزیابی کنیم که اختصاص پول نفت به هر یک از نهاد‌ها و فعالیت‌ها، تا چه اندازه به دو هدف فوق کمک می‌کنند:

• آیا بودجه وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی که کشور با مشکل تأمین غذای مردم، رهاشدن منابع تولیدی، مهاجرت و... رو به‌ رو است، نشان‌ دهنده اولویت این بخش در کاهش فقر و ایجاد اشتغال است؟

آیا بودجه بخش‌های اقتصادی صنعت و معدن که باید به حل معضل بی‌ کاری کمک کنند، چنین اولویتی را نشان می‌ دهند؟

آیا اولویت رواج زبان فارسی در دنیا در شرایط کنونی برطرف‌ کننده فقر و بی‌ کاری است؟

از نمایندگان مجلس انتظار می‌ رود، وظیفه سنگین هدایت و تمرکز بودجه را بر اهدافی که دولت خود اعلام کرده است، برعهده بگیرند و در مقابل هر یک ریال پرسیده شود که این بودجه تا چه اندازه به حل معضل بی‌ کاری و حذف فقر کمک می‌کند؟

اطمینان داریم که پاسخ دقیق به این پرسش‌ها، سبب حذف بودجه بسیاری از نهاد‌ها و مجموعه‌های خاص شده و پول نفت که سرمایه نسل‌های آینده است، کمتر هدر داده خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق، شماره دوشنبه ۲۷ آذر
کد مطلب: 107371