عصبانیت وناراحتی پیش ازخواب خاطرات بدراتثبیت می کند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۶
دانشمندان ومحققانی که درزمینه خواب به پژوهش می پردازندهمیشه می گویندهرگزبا عصبانیت وناراحتی به رختخواب خودنرویدچراکه خوابیدن باعث تثبیت خاطره هادر حافظه بلند مدت می شود.
عصبانیت وناراحتی پیش ازخواب خاطرات بدراتثبیت می کند
 

به گزارش ایران اسلامی، دانشمندان و محققانی که در زمینه خواب به پژوهش می پردازند همیشه می گویند هرگز با عصبانیت و ناراحتی به رختخواب خود نروید چرا که خوابیدن باعث تثبیت خاطره ها در حافظه  بلند مدت  می شود.

 

عصبانیت و ناراحتی که در پی خاطرات و اتفاقات بد برای شما  اتفاق افتاده است با خوابیدن ، در ذهن و در حافظه  بلند مدت ماندگار خواهند شد و شما برای فراموشی آنها باید بسیار زیاد با خود کلنجار بروید زیرا خاطرات بد می‌ توانند به شکل عمیق‌ تر و وسیع‌ تر در مغز شما گسترش یابند.

 

همیشه به افرادی که در حال یادگیری هستند و بخصوص دانش آموزان توصیه می شود که بعد از مطالعه کمی بخوابند چراکه در طی فرآیند خواب ،  مغز درگیر تحلیل و تجزیه داده های ورودی است که در نهایت به تثبیت مطالب در مغز منجر می شود . در نتیجه خوابیدن بعد از مطالعه به روند بهبود یادگیری و یادآوری مطالب بسیار کمک می کند. این مورد ثابت می کند که عصبانیت و ناراحتی پیش از خواب می تواند تا چه حد مضر و آسیب رسان باشد .

 

به تازگی طبق پژوهشی که در دانشگاه پکن و توسط  یونژه لیو صورت گرفته است ، توصیه می شود قبل از رفتن به رختخواب مشکل عصبانیت و ناراحتی خود را حل کنید این حرف دقیقا نکته کلیشه ای و رایج بین همه ما است که احتمالا از یکدیگر می شنوییم.

 

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگر درست ۳۰ دقیقه قبل از خواب فرد سعی در پاک نمودن اتفاق بد در ذهن خود کند ،  روند پاکسازی خاطرات بد از مغز سریعتر از ۲۴ ساعت بعد از آن انجام می شود.

کد مطلب: 107497
مرجع : میهن پست