در کرسی ترویجی؛
بررسی امکان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸
بررسی امکان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی
 
به گزارش پایگاه خبری ایرانی اسلامی: بیستمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «بررسی امکان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: دفتر کرسی‏ های نقد، نوآوری و نظریه‏ پردازی این پژوهشگاه با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‏ های نظریه‏ پردازی، نقد و مناظره، بیستمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی را با عنوان «بررسی امکان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی» براساس آرای فلسفی سهروردی برگزار می‏ کند.بر پایه این گزارش،‌ دکتر طاهره کمالی زاده به عنوان ارائه کننده و دکتر مریم صانع پور و دکتر بابک عالیخانی به عنوان ناقد در این کرسی حضور دارند. همچنین، دکتر طاهره ایشانی، مدیر اجرایی و دکتر آزیتا افراشی، مدیر علمی این کرسی است.گفتنی است، کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی را با عنوان بررسی امکان ارائه نظریه فلسفه هنر ایرانی اسلامی براساس آرای فلسفی سهروردی، دوشنبه، ۱۱ دی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.
کد مطلب: 108233